ANIME  GAME

انیمه بازی

خلاصه داستان

ایتادوری یوجی برای حمله به نفرین درجه ویژه یکی از

انگشت های ((سوکونا نفرین درجه ویژه که 1000 سال

سن دارد)) راد میخورد و داستان های او از انجا شروع

که سوکونا از بدن ایتادوری یوجی استفاده میکند

و از روحش به بدن استفاده میکند و میخواهد که

گوجو ساتورو دشمن قصم خورده خود انتقام بگیرد………

0
ANIME بازدید

ریومن سوکونا

انگشت سوکونا

گوجو ساتورو

download (1)
ss_7df7ae959d6021aa0b5f45015ea03ae3316bc756.1920x1080
kimetsu-no-yaiba-1
header
the-king-of-fighters-allstar-ios-artwork-key-art
فهرست